Veilig hijsen en heffen

In deze eendaagse opleiding leert u veilig en verantwoord te werken met hijs- en hefapparatuur, zoals een bovenloopkraan. Voor het veilig verplaatsen van lasten bieden wij een cursus aan. Met deze cursus kunt u het veilig hijsen en heffen onder de knie krijgen.

Bij alle hijs- en hefwerkzaamheden is er een verhoogde kans op persoonlijk letsel of schade. Veilig hijsen en heffen is meer dan. Wat je nooit durfde te vragen over hijsen.

Het heffen: hier praten we over het verplaatsen van geleide lasten. Veilig hijsen en heffen Doel Medewerkers kennis en vaardigheden bijbrengen om veilig en verantwoord te werken met hijs- en hefapparatuur. Belangrijk is dat je je eigen veiligheid en die van anderen niet in gevaar brengt.

Je bent pas ‘hijsbevoegd’ als je een instructie met goed . Veilig hijsen is meer dan het gebruik van veilige hijswerktuigen en goed hijsgereedschap. In deze toolbox aandacht voor de risico’s bij hijsen . Hijsen en heffen, beiden vallend onder de noemer “verticaal transport” zijn zeer. De wetgeving op het gebied van “veilig gebruiken” van hijs- en hefmiddelen is . Het trainen van uw medewerkers op het gebied van veilig hijsen en heffen is dus van groot belang voor de veiligheid. In deze training staat het aanreiken van .