Uitstoot broeikasgassen

Hoppa till Uitstoot en concentraties – De bronnen van broeikasgassen zijn natuurlijke en door de mens veroorzaakte uitstoot. Het schetst de evolutie van deze uitstoot . De bijdrage van de verschillende broeikasgassen aan de totale uitstoot en.

Van alle broeikasgassen die de mens uitstoot, is COhet belangrijkst. Ruim de helft van het versterkte broeikaseffect wordt veroorzaakt door CO2. De uitstoot van broeikasgassen zorgt ervoor dat de Aarde opwarmt en het klimaat verandert. Met van het totaal vormt COde belangrijkste van de door de .

Trends per broeikasgas in Nederland. Vermindering van uitstoot van broeikasgassen. Laat ons beginnen met een eenvoudige maar fundamentele vaststelling: de verbetering van de . De indicator beschrijft de uitstoot van de broeikasgassen koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O) door de Vlaamse landbouwsector. Hier kun je meer lezen over de oorzaken van het versterkte broeikaseffect,. Dus aan de ene kant zorgen we voor meer uitstoot van broeikasgassen, aan de . Het klimaatbeleid richt zich op minder uitstoot van broeikasgassen.

Hoeveel broeikasgassen stoten we jaarlijks uit? Dat is eenvoudig te zien in de infographic van het World Resources Institute (WRI) over de wereldwijde uitstoot .

Dat heeft wel een prijs: de uitstoot van broeikasgassen in Nederland nam ook sterk toe. In vier jaar ging Nederland van een economische . In de melkveehouderij is de uitstoot van broeikasgassen de afgelopen jaren wel flink afgenomen. Maar liefst tot van de totale uitstoot van broeikasgassen komt door de productie van voedingsmiddelen.

Dat is vergelijkbaar met de uitstoot in en om . Daardoor neemt het broeikaseffect toe, omdat er fossiele brandstoffen verbrand worden. Het betekent tot wel extra uitstoot van broeikasgas, bovenop de hoeveelheid die de mens naar verwachting al veroorzaakt halverwege . De afgelopen jaar is de economie flink gegroei maar dat heeft er niet toe geleid dat er meer broeikasgassen uitgestoot worden.