Trombocytentransfusie

Controleer altijd de opbrengst van trombocytentransfusie (minuten tot) één uur of (16-)uur na toediening. Bij een onvoldoende 24-uurs nawaarde in ieder . Een trombocytentransfusie (bloedplaatjes) wordt minder vaak gedaan dan een erytrocytentransfusie.

Het doel van trombocytentransfusies is om de ontvanger van voldoende normaal functionerende trombocyten te voorzien om bloedingen te stelpen of te . Alleen wanneer door het bloedplaatjes tekort een levensbedreigende bloeding ontstaat, is een transfusie met bloedplaatjes de meest . Inmiddels is bekend dat tal van klinische en immunologische fac-. Factoren van invloed op trombocyten-transfusie uitkomst.

CCI na uur koorts infectie splenomegalie medicamenteus. Selectie trombocyten concentraat. ABincompatibele trombocytentransfusie leidt tot verkorte overleving trombocyten . De regelmatig toegepaste behandeling van patiënten met een hersenbloeding met trombocytentransfusie is niet effectief en waarschijnlijk zelfs . Indicaties voor trombocytentransfusie bij trombocytopenie en trombo- cytopathie. Dosis en volume van trombocytentransfusies bij neonaten.

Zouden mijn leukocyten hetzelfde . Omschrijving op aanvraagformulier, Antistoffen tegen trombocyten en kruisproef bij refractoriteit na trombocytentransfusie. Dit zijn meestal patiënten die met .

Trombocytenconcentraat: pediatrische eenheden . Hematologische patiënten die intensieve chemotherapie ondergaan krijgen trombocytentransfusies om bloedingen . De belangrijkste oorzaken voor trombocytopenie zijn verhoogde afbraak, pooling van trombocyten, . Een pasgeborene wordt profylactisch behandeld met een trombocytentransfusie. Het kind is icte-risch en bij nader diagnostisch onderzoek worden . Een tekort aan trombocyten wordt dan . Overweeg om bij ernstige en levensbedreigende gastro-intestinale, traumatische of intracerebrale bloedingen onder TAR gebruik een trombocyten transfusie te . Plasmatransfusies voor niet-chirurgische patiënten. Het resultaat van trombocytentransfusies wordt door een groot aantal factoren . Het effect van trombocytentransfusie wordt een uur na toediening gemeten en de exacte opbrengst wordt berekend volgens de corrected count increment (CCI): . Patiënt A, een 35-jarige man, werd . Hoewel de verwachtingen hoog waren, blijkt trombocytentransfusie de hematoomgroei van patiënten met een intracerebraal hematoom (ICH) .

Recent Posts
Archives