Lastdiagram heftruck lezen

Hoe moet een heftruckchauffeur inschatten wat het risico is van een te. Sinds jaar en dag leren chauffeurs het verplichte lastdiagram lezen, . Op elke heftruck moet een lastdiagram aanwezig zijn waarop het.

Waarom is het belasten van de heftruck een belangrijk onderdeel? Op het lastdiagram is af te lezen of de heftruck wel waterpas staat. Lastdiagram Een diagram op een heftruck die de relatie aangeeft tussen.

Op een heftruck moeten een typeplaat en een werklastdiagram aanwezig zijn.

Via het lastdiagram krijg je makkelijk een indruk hoe het met de stabiliteit van een. Gebruik de veiligheidsgordel op de heftruck. Ook is de afname van de werklast door een hogere hefhoogte af te lezen. LASTDIAGRAM EN LASTTABEL lastdiagram lasttabel.

De heftruck is op veel cumelabedrijven een zeer handig arbeidsmiddel, waar elke medewerker zo even op. De opschriften en symbolen op de heftruck zijn goed te lezen, bijv. Wat heb je aan lastdiagram op de heftruck?

Heftruck met draaistoel (o) zonder eigen aandrijving verplaatsen. Duid telkens het juiste antwoord aan: 1.

Het gewicht van de geplaatste batterij moet overeenstemmen met de typeplaten en het lastdiagram. Deze is op elke truck op het typeplaatje af te lezen. Traktiebatterijen Nederland Blog, alles over de heftruckbatterij en de . Het lastdiagram op de heftruck zal moeten worden aangepast als je de.

Het wordt nog veel lastiger wanneer het loodspersoneel niet kan lezen of schrijven.