Geveldrager dwg

Gevel- en grondplannen , mag in dwg of pdf formaat. Door het verschuiven van de regelplaten kan de geveldrager + of – mm in de hoogte worden . Een geveldrager dient de optredende belastingen over te dragen naar de .

Certacon geveldrager Multi-D alleen maar een. Geveldrager kan ook zonder stelblok geplaatst worden. Digitale tekeningen ontvangen wij bij voorkeur in de formaten dwg of pdf op schaal.

IFC-model (conform BIM samenwerkingsprotocol HALFEN b.v.).

Werktekeningen van de constructeur (in PDF en DWG). Funderingsaanzet gemetst met kelder. Leverancier lateien, geveldragers, borstweringssteunen, thermische onderbreking, muurversterking, loodloketten. Details ClickBrick met geveldrager. Deze details zijn ook op te vragen bij daas baksteen in DWG files.

DILATATIEVOEG ook in geveldrager. De zender verklaart dat zorg is. Ondersteuning van het metselwerk met een latei en geveldrager.

Hiervoor wordt een geveldrager of metselwerkconsole gebruikt.

Meerdere bestandstypen mogelijk zoals PDF – DWG – Dwfx. Mogelijkheid om het geveldrager advies over te nemen in het dilatatieadvies. Specifieke symbolen voor de aanduiding van vluchtroutes, brandblusmiddelen en dergelijke zijn in DWG-formaat en als afbeeldingen . De Nehobo stalen geveldrager wordt toegepast als ondersteuning van het metselwerk bij grote muuropeningen of als horizontale dilatatie om de verticale . Verwerking gezet stalen geveldrager volgens opgave fabrikant. Alvorens te produceren de werktekeningen en statische berekeningen van de geveldrager ter .

Recent Posts
Archives