Wat is groenafval

Onder groenafval verstaan we enkel tuinafval. Van kaaskorsten tot bananenschillen: wat mag in de gft-bak? De Afvalscheidingswijzer geeft raad!

Wat doe ik met mijn groente-, fruit- en tuinafval? Een groot deel van uw huisvuil bestaat uit groente-, fruit- en tuinafval (gft), zoals fruitschillen, groenteresten en . Wat precies in de gft-bak mag, verschilt per gemeente. Zo zamelen veel gemeenten ook niet recycleerbaar papierafval zoals luiers, slagerspapier, bevuilde .

Wat mag er WEL en NIET bij het GFT? Dit kiemplantlogo staat op producten van biologisch afbreekbaar plastic, oftewel composteerbaar plastic. Huishoudelijk afval bestaat voor er bijna voor de helft uit, maar wat is gft-afval nu precies?

Gft betekent natuurlijk groente- fruit en tuinafval, . Groenafval is een verzamelnaam voor het afval dat voortkomt uit de tuin. Keukenafval en groenteresten horen daar niet bij. De meest voorkomende soorten zijn takken en . Wat gebeurt ermee: IVAGO brengt het ingezamelde gft-afval naar de composterings- en vergistingsinstallatie. Daar wordt het gft-afval verwerkt tot .

Gft staat voor groente-, fruit- en tuinafval, dus alles wat organisch afbreekbaar is. Het gaat uitsluitend om tuinafval: wortelstronken, struiken, gemaaid gras, takjes en twijgen (snoeihout), . Ook wordt gft-compost gebruikt als potgron wat het afgraven van waardevolle veengebieden minder noodzakelijk maakt. De te grove, niet composteerbare . Plantaardig materiaal, zoals groenafval en GFT-afval, kan door compostering worden omgezet in compost, een bodemverbeteraar.

Voorzie in je tuin een plaatsje voor een compostvat of enkele zelfgemaakte compostbakken waarin je zelf je tuinafval kunt composteren. Op deze pagina kun je de containerverhuurbedrijven makkelijk .