Warmteopslag in zout

In een blok zout van twee kubieke meter past in principe genoeg. De infraroodcamera toont feilloos aan dat de reactor warm wordt als zout en. Succesvolle grootschalige test met werkende warmte-opslag sep 2016.

Dat bestaat uit een vat met een beetje water en vooral zout. De warmte bevindt zich in het zout en wanneer die nodig is zorgt de omgekeerde chemische reactie . De batterij gebruikt het zout natriumsulfide als opslagmedium. Zo zijn er zonnecentrales in Spanje waarin gesmolten zout het transportmedium is voor de warmte, en opgeslagen in geïsoleerde tanks blijft . Thermochemische warmteopslag maakt energieneutraal wonen realistisch. Warmte wordt opgeslagen in een chemische reactie.

Glauberzout; Na2SO10H2O, is -eenvoudig gezegd- ijs dat smelt bij 32ºC. De smeltwarmte is groter dan die van ijs: 3MJ/m3. Voor thermische zonnepanelen is compacte warmteopslag waarschijnlijk zo’n slimme vondst.

Bij het ECN-project wordt in 5m³ zout evenveel . Met een paar procent zout door de mix kan de warmte opslag capaciteit sterk toenemen. Wegen met Glauberzout onder het asfalt blijven zo .