Verzadigde stoom tabel

Stoomtabel voor verzadigde stoom absolute druk bar temperatuur verz. Deze stoomtabel is gemaakt met behulp van de plug-in H2Olib. Dat betekent dat gebruik is gemaakt.

Deze gegevens kunnen ondanks de zorgvuldigheid van de samenstellers onjuistheden. Hoppa till Stoomtabellen – Stoomtabellen. De stoom van deze situatie noemen we verzadigde stoom.

Een aantal uitgewerkte(!) opdrachten met stoomtabellen zou zeer welkom.

TEMPERATUUR VAN VERZADIGDE STOOM NEEMT TOE ALS DE. Deze waarden zijn ontleend aan de stoom- tabellen. Verzadigde stoom werkende in den niet geleidenden cilinder. B berekend , geeft te groote uitkomsten. Verdere gegevens voor zover nodig te ontlenen aan de tabel op blz.

OVERZICHTSTABEL MET ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN. Bij verzadigde stoom is er een vast verband tussen de stoomdruk en de. Teneinde de afvalstoom tot droog verzadigde stoom te converteren maken we.

Omdat zowel de stoomtabel als het hiervan afgeleide h-p-t-diagram uitgaan van absolute.

In de industrie is stoom een belangrijke, zo niet de belangrijkste, energiedrager. De aansprekende redenen hiervoor zijn. Temperatuur schaal voor verschillende aardlagen. Vul de groene cellen in volgens de specificaties van uw stoominstallatie.

Om een machine in beweging te krijgen is warmte nodig. Er wordt uitgegaan van het gebruik van net verzadigde stoom en net gecondenseerd. De gegevens worden dan in onderstaande tabel gepresenteerd.