Veilig hijsen pdf

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudig opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand. En beskrivning av det här resultatet är inte tillgänglig på grund av webbplatsens robots. Algemene doelstelling: – Het veilig aanslaan en vervoeren van lasten.

Veilig hijsen is meer dan het gebruik van veilige hijswerktuigen en goed hijsgereedschap. De training “Veilig hijsen” geeft handreikingen om hijswerkzaamheden veilig en. De kraankeuze moet zijn afgestemd op de maximale last, de maximale vlucht en de maximale hoogte waarop lasten geplaatst moeten worden.

Regelmatig gebeuren er ongevallen waarbij hijskranen betrokken zijn.

LEES EERST DE ONDERSTAANDE TEKST. Voor het leesgemak spreken we in deze folder over hijsen. De overheid onderkent het belang van veilig hijsen.

Zij heeft dan ook een aantal wettelijke eisen . Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf. Bij alle hijs- en hefwerkzaamheden is er een verhoogde kans op persoonlijk letsel of schade. Begrijpen welke invloed de zwaartekracht heeft bij . Grijp in bij onveilige situaties of bij onacceptabel veiligheidsgedrag.

Hijsen en heffen: we doen het veilig of we doen het niet!

Met het gebruik van hijs- en hefmiddelen wordt til- en. VEIlIg wErkEn In hEt VErtIcAAl trAnsport. Arbeidsmiddelen en mAchineveiligheid.

VEILIG GEBRUIK VAN HIJSMIDDELEN. Wie hijswerkzaamheden verricht, dient te beschikken over kennis en vaardigheden, passende bij . Bij hijswerk is er gevaar binnen de draaicirkel. Mensen, apparatuur, machines e. Hijsen aan de beugel is alleen toegestaan als de fabrikant in de gebruiksaanwijzing . Wat je nooit durfde te vragen over hijsen.

Downloadbaar in pdf-formaat (om de originele versie te behouden). Met de opgeheven rechterarm en naar voren gebrachte rechterhandpalm wordt traag een cirkelbeweging gemaakt.

Recent Posts
Archives