Veilig aanslaan van lasten

Een last kan bijvoorbeeld verkeerd worden aangeslagen, met als gevolg dat hij uit de kraan of takel kan . Aanslaan van lasten op een veilige manier. Cursus om te voldoen aan de verplichtingen die de Arbowet stelt aan medewerkers die lasten aanslaan en .

Door deze cursus wordt de kans op ongevallen kleiner! De lading goed en veilig aanslaan is nog lastig. Volg onze praktische vaardigheidstraining voor een professioneel resultaat.

Bij het verplaatsen van zware lasten wordt gebruik gemaakt van verschillende hijsmiddelen.

Personen die op een bouw of werf lasten aanslaan of een kraanmachinist begeleiden wordt geleerd dit veilig te doen. Deze opleiding veilig hijsen is bestemd voor medewerkers die lasten aanslaan en verplaatsen met de bovenloopkraan of portaalkraan en nog niet in het bezit . Een belangrijk deel van de bedrijfsongevallen is te wijten aan niet veilig werken met. Leer hoe je veilig lasten kunt aanslaan tijdens deze zeer praktijk gerichte training en voorkom ongevallen en schade aan de goederen. Veilig aanslaan van lasten (en hijsen).

Het verplaatsen van lasten wordt door de Arbowet als risicovol beschouwd. Werknemers die te maken hebben met . De ééndaagse veiligheidstrainingen zijn speciaal bedoeld om inzicht te krijgen van de toepassing en beperkingen van de verschillende hijsmiddelen. De Arbowet is hier met name van toepassing.

Hierin wordt nauwkeurig beschreven wat er van de werkgever en werknemer verwacht . Hij kan hijsmiddelen veilig gebruiken en kan op een veilige wijze lasten aanslaan en verplaatsen. Werkgevers zijn volgens de Arbowet verplicht medewerkers die dagelijks of incidenteel een bovenloopkraan bedienen, voldoende . Lasten waarvan het zwaartepunt niet gekend is, omvangrijk van vorm of. Je traint in deze cursus niet alleen veilig lasten aanslaan en hijsen, na deze opleiding . De meeste ongevallen op bijvoorbeeld bouwplaatsen gebeuren meestal niet met de . Volgens de arbeidsomstandigheden wet- en regelgeving wordt geëist dat de werkgever ervoor moet zorg .

Recent Posts
Archives