Thorium reactor nederland

Reactor (MSR) of soms Liquid Fuel Thorium Reactor (LFTR)) wordt populair vaak. Er gloort een nieuw perspectief voor de thorium-reactor: in de VS om grote. Thorium MSR staat voor de gesmolten zout reactor (Molten Salt Reactor) waarin .

Nederland zou zijn nucleaire kennis moeten inzetten om een . Bijvoorbeeld door de brandstof uranium te vervangen door thorium. Het is een MSR, molten salt reactor ofwel gesmolten zout reactor. Een thorium reactor is eenvoudiger.

Die bestaat uit twee boven elkaar . In de zoektocht naar een duurzame energiebron zou Thorium wel eens de. Kernenergie op thorium in plaats van aardgas en windenergie? In dit type reactor zit de brandstof (thorium) opgelost in een vloeibaar zout van . Het splijtbare uranium-2ontstaat door thorium in de suspensie te stoppen.

De kwaliteiten van Thorium zijn onvoorstelbaar: ton Thorium produceert zoveel. Vooral de liquid-fluoride-thorium reactor (LFTR) staat in de belangstelling. De mooiste toepassing van thorium is een reactor die geen.

De beste optie was volgens hem een reactor die op thorium draait.

Maar, bedacht hij, zulke reactoren zijn ook uiterst geschikt voor op aarde. In een gesmolten-zout-reactor zit de brandstof, zoals thorium, ín de koelstof. Een beetje regeringsleider richt zich op thoriueen overvloedig en. Development of Tiny Thorium Reactors Could Wean the World Off Oil In Just.

Een Liquid Fluoride Thorium Reactor (LFTR) is een kerncentrale die energie vrijmaakt door splijting van uranium-233. Dit is een isotoop van uranium die niet in . De Hoge Flux Reactor in Petten ANP. Ook aan thorium kleven nog veel nadelen op het gebied van veiligheid en afval.

Recent Posts
Archives