Stuik bout

Boutgaten worden zo niet op stuik belast en de bouten zelf niet op afschuiving. Een bout is een ronde staaf van metaal of ander materiaal waarop schroefdraad is aangebracht en die voorzien is van een kop. In combinatie met een moer is .

Voor- en nadelen van klink-, bout- en andere verbindingen, II 73. Werken op stuik en afschuiving van de boutstelen (Figuur 1). Platen drukken tegen boutschacht. Schuifkrachten ontstaan in boutdoorsnede thv contactvlak .

Gedeeltelijke oplossing: bout 8. Deze verbinding is een boutverbinding die werkt op stuik. Men slaat men de pennen door het gat en beide uiteinden worden stuik geslagen. Een visbout is een dikke bout met een vrij platte grote kop. In elk geval moet een onderscheid worden gemaakt tussen een stuik in een gedrukte en in een getrokken staaf.

Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek . De glazen ligger zijn aan de stalen hoekken bevestigd door een combinatie van klemming en stuik. Klemming wordt geactiveerd door de bout voor te spannen. Bekijken wat de bout ondervind De spanning in het opp ligt nu.

Stuik is afhankelijk van de = Kracht (F) Diameter (A of dia) en de dichte (σ ) . Fv ,Rd = 6kN totale afschuifweerstand. Door het aantrekken van de tang, stuik je de buitenkant van het. Bezwijken van de knieverbinding: profiel be- zwijking, stuik van plaatmateriaal, bout afschuiving.

Vier alternatieven voor de knieverbinding. De liggers dra- gen een glazen luifel van . Bij een enkelsnedige uitvoering is de belasting op de bout 2x zo hoog als bij een dubbelsnedige uitvoering. Naast afschuiving van de bout moet ook stuik van .

Recent Posts
Archives