Stookwaarde aardgas

Men spreekt ook wel van de energetische bovenwaarde , bruto stookwaarde of. Gronings_gasCachadLiknandeÖversätt den här sidanDeze mengstandaard is in het leven geroepen om verbruikers van aardgas (met name de industriële gebruikers) een gas met constante stookwaarde aan te . Hoeveel aardgas moet je verbranden voor 1MJ aan energie?

De omzettingscoëfficiënt geeft de calorische waarde van het aardgas weer. Deze verschilt op maandbasis van het ene geaggregeerde ontvangststation (GOS) . Gebruik hiervoor de stookwaarde van Gronings aardgas in Binas tabel 28B. Lees wat bedoeld wordt met de calorische waarde, bovenwaarde en onderwaarde van aardgas.

Dit is de hoeveelheid warmte die ontwikkeld wordt bij de volledige verbranding van een hoeveelheid aardgas, onder welbepaalde omstandigheden. De calorische onderwaarde of stookwaarde is de warmte-energie bij. Op basis van de calorische waarde is elektriciteit keer zo duur als aardgas. Voorbeeld Bij stoichiometrische verbranding van aardgas (arm) zit 1ppm NO2. Tabel 28c in BINAS geeft de stookwaarde van Gronings aardgas: 32.

Tabel 72: Specificaties aardgas, biogas en stortgas d. Volgens deze pagina heeft aardgas dus een (gemiddelde) verbrandingswaarde van 60Joule per kubieke meter. Vergelijking van de kostprijs elektriciteit, aardgas, mazout, benzine en diesel. Met de stookwaarde van een brandstof bedoelt men het verschil.

Bij de verbranding van aardgas komt warmte vrij. Vroeger werd energie gemeten in . CO2-emissie van 7kg COper verbrande Nmaardgas. Antraciet A” steenkool waarvan de stookwaarde (Hi) per . De netto stookwaarde is de energie die je uit aardgas kunt halen als de condensatiewarmte van water die erbij vrijkomt niet wordt teruggewonnen.

De onderste verbrandingswaarde of stookwaarde (Hi) is de hoeveelheid warmte die vrijkomt. Hs ligt bij stookolie en bij aardgas hoger dan Hi. Deze uitstootgegevens verschillen per brandstoftypen, hieronder de gegevens voor aardgas.