Soorten broeikasgassen

De voornaamste broeikasgassen in volgorde van belangrijkheid. Waterdamp: Het voornaamste broeikasgas is waterdamp (H2O). Het neemt tweederde van het natuurlijke broeikaseffect voor zijn .

Het versterkt broeikaseffect (de tweede soort) wordt veroorzaakt door de mens. De mens zorgt ervoor dat er nog meer broeikasgassen in de dampkring . Het belangrijkste onderscheid hierbij is dat tussen broeikasgassen (voor transport vooral CO2) en luchtvervuilende. De bekendste broeikasgassen zijn de zes gassen die in het Kyoto-verdrag zijn opgenomen:koolstofdioxide.

In deze paragraaf staan de kringloop van broeikasgassen en de plaats die. De antropogene verstoring van het . De aarde warmt op doordat er steeds meer broeikasgassen in de lucht komen. Afname van de biodiversiteit (het aantal verschillende soorten) doordat dieren- . De verwachte gebruikers van deze verificatie verklaring zijn: . Er zijn natuurlijke broeikasgassen: waterdamp, H2O.

Een van de belangrijkste broeikasgassen in de atmosfeer is . Broeikasgas zijn gassen die bijdragen aan de opwarming van de aarde. Ook deze warmte verdwijnt gedeeltelijk de ruimte in.

Natuurlijke broeikasgassen, zoals waterdamp en CO zorgen ervoor dat de warmte die de aarde uitstraalt, . Gaat dit ook op voor andere soorten vlees? Deze gassen vormen rondom onze planeet een soort deken. Soorten broeikasgassen: C0 R134a, R410a, R407c, R404a, R22. NL: De EU spant zich in voor een wereldwijd verdrag om de uitstoot van broeikasgassen te beperken en geeft zelf het goede voorbeeld EN: The EU is working .