Soortelijke warmte lucht

De soortelijke warmte is daarbij de evenredigheidsconstante. Soortelijke warmte is een stofeigenschap: Water, ijzer, lucht en olie hebben allemaal een bepaalde soortelijke warmte. Die kun je (per stof) in BINAS vinden.

Lichtsnelheid in lucht of vacuüm. Geluidsnelheid in lucht (bij 20°C). K T = temperatuur waar tot de lucht afgekoeld wordt, oC. Wordt die lucht gebruikt om iets kouds op te .

Eqk3AAAAIAAJ – Översätt den här sidanG. Van vloeistoffen kan de soortelijke warmte bepaald worden door ze in een glazen. Hoe kan het, dat lucht zo snel opwarmt, terwijl water maar langzaam opwarmt?

Je kunt het water in de warmtemeter verwarmen met een elektrisch. Wanneer een ruimte verwarmd wordt, zal niet alleen de temperatuur van de lucht stijgen maar ook de temperatuur van de voorwerpen in de . Stel men wil kg lucht opwarmen van 10°C tot 30°C. Ter bepaling van de soortelijke warmte der gassoorten daarentegen neemt men de soortelijke warmte der lucht tot eenheid aan, en stelt dezelve = 000.

En bij nader inzien zie ik dat ook de nl . Ik moet een verslag voor natuurlijke maken bij een proef en de hoofdvraag is wat de soortelijke warmte van water is.

Maar ik heb eigenlijk geen idee wat dat is. In BINAS tabel kun je de soortelijke warmte van water vinden. Zoek de soortelijke warmte van lucht op en bereken hoeveel energie nodig is om de . Elke stof heeft zijn eigen soortelijke warmte. HOGERE soortelijke warmte heeft dan water?

Daarom staat de soortelijke warmte van deze luchtsoort tot die van het water . Nemen wij wederom de soortelijke warmte des waters= aan, zoo . SOORTELIJKE WARMTE VAN GASSEN EN DE BETEKENIS. Joule over de uitzetting van lucht, zonder dat daarbij door het gas arbeid wordt . Gronings aardgas ‚ de transmissie en. Per minuut verbrandt dmpropaangas.