Relatieve luchtvochtigheid tabel

Tabel voor de bepaling van de dauwpuntstemperatuur Td (°C) uit de luchttemperatuur T (°C) en de relatieve luchtvochtigheid RV ( ). Relatieve vochtigheid – Oppervlaktetemperatuur. De maximale hoeveelheid vocht in de lucht bij verschillende temperaturen is in de onderstaande tabel.

Celcius, (Invullen tussen -en 1graden). Tabel met actuele metingen van temperatuur, windrichting, windsnelhei luchtdruk, weertype en de relatieve vochtigheid in België. Hoe hoger de relatieve luchtvochtighei hoe dichter het dauwpunt bij de.

Calculator voor de relatieve vochtigheid.

Het KNMI is het nationale data- en kenniscentrum voor weer, klimaat en seismologie. Berekende hoeveelheid water in gram per kg lucht. Met de volgende inputs kun je de (nieuwe) relatieve . Een nauwkeurige omzetting is alleen mogelijk met experimentele tabellen. De relatieve vochtigheid is gedefinieerd als de verhouding van de momentane. C tegen de relatieve luchtvochtigheid in klassen van.

Distributief in aantallen – Tabel Hele jaar. Voor het berekenen van de dauwpunttemperatuur en de relatieve vochtigheid is door de WMO (de Wereld Meteorologische Organisatie) . Lucht bevat altijd een hoeveelheid waterdamp en dat ervaren wij als luchtvochtigheid.

Bij een welbepaalde temperatuur kan er een bepaalde hoeveelheid . Er wordt onderscheid gemaakt tussen relatieve vochtigheid en absolute vochtigheid. De absolute vochtigheid is het werkelijke aantal grammen vocht die zich in . Hoe groot wordt de relatieve vochtigheid als we daarna de temperatuur. Ta geeft de volgende tabel van een aantal temperaturen .