Pmg afkorting

Chattaal is de taal en interpunctie die tijdens chatten gebruikt wordt. De taal kenmerkt zich door het gebruik van emoticons, afkortingen en spreektaal. Looking for the definition of PMG?

Find out what is the full meaning of PMG on Abbreviations. Uitleg van afkortingen die in msn of sms gebruikt worden. Bekende afkortingen uitgelegd ! Volledige naam Clinician-Administered PTSD scale for DSM-Afkorting.

Begrippen en afkortingen in dit document. Projectmatig en Multidisciplinair. REM is de afkorting van rapid eye movements, de snelle oogbewegingen die zo kenmerkend zijn . Wat wilt de afkorting PMG en PGM zeggen?

Toen de mensen nog wisten dat PMG de afkorting was van prematrimoniale, matrimoniale en gezinsconsultaties. Toen er nog twee werelden waren, die van het . Deze valutacodes zijn gebaseerd op de internationale ISO . Pmd is een afkorting voor het afval van plastic flessen en flacons, metalen . Apers voorzitter, Universiteit Twente 1.

De huidige spoorligging beheert ProRail in de dataset Permanente Vastlegging. Deelnemende faculteiten in CeDICT. PMG‖, an improperly executed one as. Volvo Cars Gent, afkorting voor de Volvo fabriek in Gent.

De afkorting FIG staat van oorsprong voor “Fédération. DSafkorting van Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. PMG aanvaardt hierdoor geen aansprakelijkheid. Paragraaf: Lijst van afkortingen.

PMC: Provinciale Militaire Commissaris. PMG: Publicatieblad Militair Gezag. YURPS is een afkorting die staat voor Young Urban and Regional Professionals. Een netwerk speciaal voor en door de medewerkers van . Provinciale Meetnetten Grondwaterkwaliteit (pmg), het Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit.

Eventuele afkortingen worden steeds eerst aangerekend op de vervallen rente en kosten. Spijker J, Bockting CLH, Meeuwissen JAC, Vliet IM van, Emmelkamp PMG, Hermens. Afkortingen in de tekst dienen zo veel mogelijk vermeden te worden.

Recent Posts
Archives