Luchtmotor

En motor är en maskin som omvandlar energi för att utveckla fysisk rörelse (roterande eller linjär kraftrörelse) eller impulsenergi (reaktionskraft). Verkningsgraden beror mycket på vilken typ av motor det gäller. Kolvmotorer har helt andra förhållanden än en gasturbin eller . Ottomotor (efter Nicolaus Otto) är en förbränningsmotor av kolvtyp där den brännbara gasblandningen antänds av en elektrisk gnista som kommer från ett . En elektrisk motor konverterar elektrisk energi till mekanisk energi (rörelseenergi). Den omvända funktionen, att omvandla mekanisk energi till elektrisk energi . En jonmotor är en relativt ny sorts raketmotor som använder sig av joner för att driva till exempel en rymdsond eller andra rymdfarkoster.

Scania-Vabis, Tidaholm och Volvo från slutet av tjugotalet. Dessa kopplas samman via kedjor eller genom . Stjärnmotorn ger ett större luftmotstånd än en . En dieselmotorvagn är en motorvagn som använder en dieselmotor för framdrivning, och kan ses vara nära besläktad med bensinmotorvagnar. V-motor är en konfiguration av förbränningsmotor. Servomotor är en del av ett servosystem. En servomotor har en mycket exakt lägesåterkoppling, det vill säga motorn kan berätta för ett överordnande styrsystem . Motorfartyg har en eller flera dieselmotorer som driver fartyget framåt.

Dieselmotorn driver en propelleraxel som driver propellern. Motorn gick påfallande tyst och marknadsfördes . Ett motorblock är ett gjutet vevhus med ramlagerlägen för vevaxel och löstagbar cylinder. Hydraulmotor är en anordning som omvandlar energi från hydraulmedium till rörelseenergi.

Med hydraulmotor (eller hydraulikmotor) avses vanligen en . Detta skiljer sig från andra motortyper, där alla . Motorskyd även kallat överlastskydd är det samlande begreppet för anordningar som kopplas in för att skydda elektriska motorer mot överström som kan . Antalet steg per varv är olika för olika . Lokomotor kallas ett mindre lok som främst är avsett för växling och dragning av kortare godståg. En motorvagn är ett spårfordon som både har drivning på en eller flera hjulaxlar, och utrymme för passagerare, gods eller bägge delarna. Motor Sich är ett motorföretag ifrån Ukraina som tillverkar bland annat jetmotorer till . Gasen består till stor del av propan . Roterande motor är en motor där vevaxeln står stilla medan själva motorn snurrar runt vevaxeln.