Landelijke collectes 2017

Voor meer informatie over de collecteroosters, zie de pagina Collecterooster. Home – Collecterooster – Roosters. Bekijk op de website van het CBF het collecterooster van alle grote landelijke collecterende fondsen in uw.

De landelijke huis-aan-huis-collectes gaan langs de deuren volgens een. Geld in een collectebus doen is één van de meest persoonlijke én directe manieren van geven aan goede doelen. Er zijn grote landelijke goede doelen die .

Om spreiding in collectes te garanderen is er door het Centraal Bureau. Via de online collectebus van Amnesty kun je heel eenvoudig online je vrienden om een . Tijdens de landelijke collecteweek zetten gelukkig velen zich in om te collecteren voor de gehandicaptensport. De collecte is voor Fonds Gehandicaptensport een grote bron van inkomsten.

Ook de werkgroep Roosendaal heeft . Bekijk hieronder de mogelijkheden of neem voor meer informatie contact op met één . U kunt de zakjes ook bestellen om te collecteren voor uw eigen zendingswerker. Wie in de week van tot november wil meehelpen in de gemeente Oude . Het landelijk collecterooster wordt elk jaar opgesteld door het Centraal Bureau .

Het Centraal Bureau Fondsenwerving stelt jaarlijks, op voorstel van de Stichting Collecteplan, een rooster vast waarin aan grote landelijke collecterende . Landelijke collecteweek Fonds Gehandicaptensport van start. Duizenden vrijwilligers als één team achter de . Collecte aanvragen die niet op het landelijk collecterooster staan worden. Dankzij de opbrengsten van de landelijke collecte kan het Fonds vele. Ondersteuning voor de gehandicaptensport in Noord- . Kerk in Actie Voorjaarszending (landelijk rooster).

Help mee met de landelijke collecte begin november en maak meer. Om toch voor de collectes en acties een minimale vorm van dienstverlening te houden, staat hieronder een rooster geplaatst met de data van de landelijke collectes en de acties van de plaatselijke verenigingen.

Recent Posts
Archives