Koeltoren

Een koeltoren is een toren die dient om warmte van een thermische of nucleaire energiecentrale of chemische procesindustrie af te voeren. Dit gebeurt door het water in contact te brengen met lucht. Een open koeltoren is een warmtewisselaar die toelaat water te koelen via direct contact met de lucht.

De warmteoverdracht gebeurt gedeeltelijk door . Het te koelen water uit het proces heeft doorgaans een temperatuur van tussen de en de °C. Het wordt tot bovenaan de structuur van de koeltoren . Waarom zit er altijd een knik in koeltorens en lopen deze taps toe tot aan de knik om daarna weer breder te worden?

Natte koeltorens kunnen bij slecht beheer Legionellose of Veteranenziekte veroorzaken. U kunt bij ons een natte koeltoren melden. Torenvormige betonconstructie ten behoeve van het hergebruik van koelwater. Luc De Roy In Ruien zijn de drie hoge schoorstenen en de koeltoren van een oude elektriciteitscentrale gecontroleerd tot ontploffing . Voor koelwater in natte koeltorens zijn voorschriften in het Activiteitenbesluit en -Regeling. Voor leidingwater is er het Waterleidingbesluit.

Koeltorens zijn gevoelig voor legionellagroei. Daarom is er ook strenge wetgeving opgesteld. Bij het gebruik van open recirculerende koeltorens wordt koelwater gecirculeerd over een koeltoren waarbij het grootste gedeelte van de opgenomen warmte .

Of het nu gaat om proceskoeling, of tijdelijke vervangen, Aggreko heeft de juiste oplossing! In het Oost-Vlaamse Ruien (Kluisbergen) zijn zaterdagnamiddag onder grote belangstelling de drie schoorstenen en de koeltoren van de . Overal, waar water of waterige oplossingen als koelmiddel of toevoegingsmiddel voor koeling worden ingezet, is het nuttig om de waterkwaliteit te . Er zijn twee typen torens te onderscheiden: de natte en droge koeltoren. Bij deze eerste techniek gebeurt het koelen door de warme uit de . Koelvermogen van en open koeltoren is hoger dan van het gesloten . De machines en processen van de industrie, alsmede middelen die aan menselijk comfort en welzijn genereren een enorme . Vier betonnen koeltorens opgetrokken ter vervanging van de houten voorlopers.

Het renoveren van koeltorens en verdampingscondensors. Indien wij onderhoud aan uw koeltorens uitvoeren stellen wij meteen de technische staat vast waarin .

Recent Posts
Archives