Keuring hijsmiddelen

Ook de VCA checklist eist de jaarlijkse keuring van hijsmiddelen en hefmiddelen. Lees hier meer over het keuren en inspecteren van hijsmiddelen door Mitari Hijstechniek B. Men gaat ervan uit dat de keuring in het land van oorsprong door een geaccrediteerde (dus competente en onafhankelijke instelling) op correcte wijze is .

EKH-bedrijven gehanteerde minimum termijnen van inspectie, keuring en beproevingen van hijsmiddelen. Sommige arbeidsmiddelen moeten naast onderhoud ook een aanvullende keuring ondergaan. Lees meer over het keuren van arbeidsmiddelen.

Hijsen en heffen: keuringsverplichting materiaal (hijsmiddelen).

Er is een wettelijke verplichting om minimaal jaarlijks hijsmiddelen te laten inspecteren door een. Op zoek naar een betrouwbare specialist voor keuring hijsmiddelen? Deskundige Hef en Hijsmiddelen keuring en certificering door Aquasafety. Een deugdelijke keuring van uw hijsmiddelen is niet alleen een noodzakelijke en . Daarnaast dienen de meeste hijsmiddelen jaarlijks of vierjaarlijks te worden beproefd.

Keuring van hijsmiddelen volgens de NEN Normen door Tool Care Nederland. Om de veiligheid te kunnen garanderen, moeten hijsgereedschappen en hijsmiddelen na een vastgestelde termijn herkeurd worden. Op uw hijsgereedschappen is een wettelijke keuringsplicht van toepassing.

Engineering, keuring en onderhoud van portaal- en bovenloopkranen luisteren nauw.

Vertrouw op deskundig maatwerk. De keuringsfrequentie hangt af van het type hijsgereedschap. Het keuren van hijsmiddelen, hefmiddelen etc. Hierin staat omschreven hoe haken, kettingen, . Een aantal organisaties, vooral in de hijsmiddelen branche, praten over . EKH gecertificeerd en kan de volledige keuring van uw hijs-en hefmiddelen uitvoeren.

Online beschikbaarheid van keuringsdata van uw hijsmiddelen. Het laten uitvoeren van een jaarlijkse inspectie en keuring door een deskundige.