Indamper werking

Indampers Den Hollander engineering B. De werking van mechanische dampcompressie berust ook op het verschijnsel dat de kooktemperatuur van een vloeistof afhankelijk is van de druk waaronder . Het doel van indampen is het concentreren van opgeloste vervuiling en het destilleren van gezuiverd .

Gecondenseerde melk wordt verkregen door het indampen van melk. Dit gebeurt in een 7-trapsindamper. De melk stroomt in de eerste indamper aan de . Sanco Processing levert en installeert processen om vloeistoffen in te dikken zodat deze bijvoorbeeld gesproeidroogd kunnen worden.

Een uitvoerige uitleg over de werking van een destillatie vind je hier. Om een mengsel van een vaste stof en een vloeistof (in een oplossing) te . Op basis van onze bekende warmtewisselaar in combinatie met een condensatietank, kunnen wij nu ook een z. De zuivelindustrie past de indamper toe bij de bereiding van gecondenseerde melk en o. Verdampingsinstallaties die verwarmd worden door mechanische damprecompressors (MVR) hebben zeer weinig energie nodig. Het concentraat uit de indamper wordt met het droge materiaal uit de. Bij het indampen van vloeibare meststromen (bvb. effluent na biologie) wordt, bij een bepaalde temperatuur en druk, warmte aan de vloeistof toegevoegd.

Bekende toepassingen van MDR en TDR zijn indampers (voedingsmiddelindustrie, slibdrogers) of andere processen waarbij een scheiding . De dikke fractie en het concentraat van de indamper wordt samen.

Bepaalde componenten kunnen werking verstoren. Soortelijkemassameting en drukbewaking bij het indampen van kruiden en specerijen. Bij FrieslandCampina DMV in Veghel is een energiezuinige indamper voor wei geplaatst.

Door het verlagen van de druk in de indamper kan de. Gebruikers ervaren een snellere werking ten opzichte .

Recent Posts
Archives