Hoe werkt een vliegwiel

Een vliegwiel is een wiel met grote massa dat verschillende functies kan vervullen. Hoe groter het traagheidsmoment hoe moeilijker het weliswaar is het . Wat is een vliegwiel, wat is de functie van een vliegwiel en waaruit bestaat een vliegwiel. Alles over een dubbelmassa vliegwiel, wat is de functie van een dubbelmassa vliegwiel en waaruit bestaat een dubbelmassa vliegwiel.

Hoe zwaarder het vliegwiel is, hoe moeilijker de motor het vliegwiel op gang kan krijgen. Als het vliegwiel eenmaal draait, is het weer moeilijker om deze af te . Voor zover ik het begrijpen kan, ‘k heb weinig verstand van auto’s, wordt een vliegwiel gebruikt om de motor van een auto gelijkmatiger te laten lopen. Voor alle informatie die bij dit filmpje hoort zie de kennisbank op www.

Doelstelling: begrijpen hoe een LuK Twee Massa Vliegwiel werkt en hoe je slijtage kan vaststellen. Hoe groter de motor, hoe zwaarder de onderdelen zijn en dus de klappen. Het tweemassa-vliegwiel bestaat uit twee massa’s, twee schijven.

Ik moet voor een project in fysica les geven over KERS (Kinetic Energy Recovery System). Ik heb dus al veel informatie . Hoe kleiner de waarde van deze breuk voor een bepaald vliegwiel aan een.

Recent Posts
Archives