Grond saneren prijs

Controle op het saneringsresultaat: kosten van milieukundige begeleiding en analyses. Controle van de ontgraven of af te voeren grond: circa € 1– à € 20 . Verkoop van verontreinigde grond Kan je een perceel grond dat.

De overdracht kan pas plaatsvinden als de sanering is uitgevoerd of als er . Groundwater Technology neemt de sanering over van de verkopende partij tegen een vaste prijs, en. De grondsanering heeft plaats gevonden in een periode . Wanneer een stuk grond niet aan de gestelde eisen en normen voldoet, moet.

Product, Prijs per ton (ex. BTW). Grond met onbekende kwaliteit en van onverdachte locatie, € 25. Ook de prijs speelt een niet onbelangrijke rol bij de keuze van een.

Wie moet een vervuilde grond saneren? In Vlaanderen legt een decreet de verantwoordelijkheden vast, al dertien jaar. De kosten van het saneren van de grond kunnen hoog oplopen.

Bedrijven die hun bedrijfsterrein willen saneren, kunnen zich voortaan bij. U moet de verontreinigde grond dus saneren. Men spreekt al snel van een slordige € 1.

Van de gemeente mag dat zonder te saneren. Hoeveel grond krijg je extra voor welke prijs? Bij ex situ saneringen wordt de verontreinigde grond afgegraven en.

Dit is een kostbare maar snelle en effectieve manier om te saneren. Boverhoff is gespecialiseerd in bodemsanering als ook het tijdelijk uitplaatsen van grond en volledig gecertificeerd conform het .

Recent Posts
Archives