Expansievat

In een expansievat bevinden zich twee . Waarom is een expansievat nodig? Maar een expansievat is geen auto, dus helaas ook geen tellertje dat aangeeft wanneer preventieve vervanging nodig is.

U kunt ook één van onze vestigingen in heel Nederland . Expansievaten koop je eenvoudig online bij bol. Controle en afstelling van het expansievat. Wanneer je met een hard voorwerp op het vat klopt, dan merk je meestal een verschil in weerklank .

Een rubberen membraan scheidt het water van het stikstof. Een expansievat neemt cv-water op, dat tijdens het verwarmen uitdijt. Het stikstof heeft een voordruk. Bij afkoeling van het water drukt het expansievat het opgenomen water tijdens. Als uw expansievat vol cv-water is functioneert het niet meer en dien je het te . De belangrijkste taak van het expansievat bestaat erin te zorgen dat de druk in de installatie op geen enkel moment te hoog of te laag wordt.

Wanneer er in uw huis gebruik wordt gemaakt van een CV-installatie is het steeds belangrijk om er voor te kiezen om een zogenaamd . Nooit kleiner kiezen, groter is beter. Deze berekening is niet geschikt voor expansievaten voor .

Vind expansievat op Marktplaats. Af en toe moet de centrale verwarming worden ontlucht om te zorgen dat de leidingen vrij van lucht zijn. Hierbij moet het expansievat ontluchten als laatst.

Het expansievat zorgt voor een gelijkmatige druk in je cv-systeem. Inhoud liter, voorduk bar.

Recent Posts
Archives