En 11761

EuRoPaStandaRdER föR LEkREdSkaP och StötdämPandE undERLag. För lekställningar ej lätt tillgängliga för barn mindre månader, gäller mot- svarande 1–2mm. Allmänna säkerhetskrav och provningsmetoder.

Under denna punkt hamnar de fel som handlar om bristande skydd mot fall, exempelvis . Tidigare fel: Åtgärdade Kvarstár. Playground equipment and surfacing – Part . I BBR avsnitt 8:hänvisas till standarderna för lekredskap.

EUROPASTANDARDER FÜR LEKREDSKAP OCH STÜTDÄMPANDE UNDERLAG. Mänguväljaku seadmed ja aluspind. Osa 1: Üldised ohutusnõuded ja katsemeetodid. Representerar: SÄKERHETSBESIKTNINGEN GENOMFÖRD MOT FÖLJAND KRAVDOKUMENT. Legepladsredskaber og -underlag – Del 1: Generelle sikkerhedskrav og prøvningsmetoder . General safety requirements and test methods.

Be notified when this Standard is updated or . Europastandarden för lekredskap. Underlagets stötdämpande egenskaper har .

Check stock and pricing, view product specifications, and order online. Oil Separators, Solid Interceptors and Chemical Waste Tanks Made in the US. Date de publication: novembre . Motoric route with two nets, stairs, climbers, slides, balance unit and two section overhead ladders. Algemene veiligheidsrichtlijnen. Anforderungen an Spielgeräte bzw.

Antraštė (lietuvių k.) Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. Bendrieji saugos reikalavimai ir .