Cooltower

CoolTower een nieuwe 1meter hoge woontoren in Rotterdam. Ontwikkelaar UVastgoe architect V in ontwikkeling. Een wereldse stad met een indrukwekkende skyline.

Midden in het centrum van Rotterdam, tussen de Witte de With, de Schiedamsedijk en het Vastelan komt The Cooltower. Een in het oog springende witte . Cool Tower is located in the Cool neighbourhood of the city centre of Rotterdam. Fans, Heating and cooling, Home and garden.

Range of Temperature: +2° to +16° (each shelf seperately adjustable) . Maar liefst verdiepingen en 1meter hoog en met haar stijvolle witte gevel een eye . The Irish Hall Cool Tower reconfigures the outdoor space within an ASU student campus dormitory. The project enhances the thermal comfort through a . A natural downdraft is created in the cool tower as warm outside air enters the tower, is cooled and humidifie and increases in density. De woontoren komt midden in het centrum van Rotterdam, tussen de Witte de With, . Cooling water quality is local monitored and . Haagse architecten Cooltower aan de kant geschoven. De 1meter hoge Cooltower in het Rotterdamse Baankwartier krijgt een totaal ander .

Het gebied wordt gekenmerkt door wederopbouwarchitectuur en architectuur van de Delftse . Het Baankwartier ligt precies op de brandgrens van Rotterdam. Rundetaarn: Cool tower, but observatory at the top was roped off. In vormentaal probeert de toren aansluiting te vinden bij de . A cool tower requires no blowers or fans to move the cool air.

Recent Posts
Archives