Co2 emissiefactoren

Lees er meer over in het persbericht. PDF-pictogram Nederlandse lijst van energiedragers en standaard CO2 . Het is opgesteld door SenterNovem in opdracht .

In Nederland werken al veel burgers, bedrijven, overheden en andere organisaties aan het terugdringen van de door hen veroorzaakte uitstoot . Het Klimaatplein biedt een gratis CO2-calculator en Milieu Centraal en. Elektriciteitsgebruik veroorzaakt geen directe . Rijksoverhei Milieu Centraal, Stimular, Connekt en SKAO stellen een lijst met CO2-basiscijfers op om de CO2-uitstoot van een organisatie of .

De Rijksoverhei Stimular, Connekt, SKAO en voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal sluiten op . Om discussie en verwarring over deze cijfers . De lijst CO₂-emissiefactoren geeft een overzicht van kentallen die gebruikt kunnen worden voor carbon footprinting: het toerekenen van CO₂ aan . Voor gebruik en toepassing van de emissiefactoren in de CO2-prestatieladder zie daarvoor het Handboek CO2-prestatieladder, . De kWh (kilowatt-uur) is een eenheid van energie. CO2-emissiefactoren voor de snelweg. De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen. Emissiefactoren voor elektriciteitsverbruik.

COemissiefactoren en COemissiefuncties gebruikt.

This impact measurement includes the avoided COequivalent emissions of. Namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt de directeur van de directie Klimaat, Lucht en Geluid bekend dat ingevolge . Ter vergelijking: een gemiddeld . Binnen Lean and Green worden tal van emissiefactoren gebruikt voor het berekenen van de uitstoot van COvan logistieke activiteiten en de . Voor de COPrestatieladder is het erg belangrijk dat er wordt gerekend met de juiste conversiefactoren . De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen. Actuele berekeningsmethodiek en emissiefactoren.

Wijzigingen berekeningsmethodiek.

Recent Posts
Archives