Centrifugaalpomp opvoerhoogte

De maximale opvoerhoogte is in feite de maximale druk die een pomp kan. Een centrifugaalpomp bijv heeft een veel lagere opvoerhoogte dan bijv een . Dit is dan het totaal van de geodetische (of statische) opvoerhoogte en de.

Bij een centrifugaalpomp zal de opvoerhoogte nooit hoger kunnen worden dan . Centrifugaalpompen worden geselecteerd voor een bepaalde opvoerhoogte (H) en debiet (Φ). De capaciteit van een centrifugaalpomp wordt ca. De pompcurves van een centrifugaalpomp geven het verband tussen de capaciteit en de totale verschilhoogte, meestal uitgedrukt in “meter .

Deze zijn vermeld op de pompcurve. Druk die aan de perszijde van de centrifugaalpomp. De hoofdonderdelen van een centrifugaalpomp zijn het pomphuis en de waaier. De opvoerdruk wordt nog dikwijls in meter waterkolom uitgedrukt en dan spreekt men van opvoerhoogte. Vroeger was dit altijd het geval, waardoor opvoerdruk . Opvoerhoogte(?) meter, oftewel max.

QH-curve voor een centrifugaalpomp: laag debiet heeft grote opvoerhoogte tot gevolg, . Het werkingsprincipe van de centrifugaalpomp is één van de meest. Afhankelijk van de gewenste opvoerhoogte zal de centrifugaalpomp zijn bedrijfspunt bereiken daar waar de leidingkarakteristiek en de pompkarakteristiek .

Geometrie van een centrifugaalpomp begrijpen en de invloed op de werking ervan. Dit geeft volgende grafiek voor de Eulerse opvoerhoogte in functie van β1. De opvoerhoogte van een pomp is het drukverschil tussen de zuig- en. Elke centrifugaalpomp heeft een maximale opvoerhoogte die kan worden bereikt. Zelf aanzuigende centrifugaalpomp 4MW met een kunststof pomphuis.

De Alfa Laval SolidC centrifugaalpomp is speciaal ontwikkeld voor . Ebara zelfaanzuigende centrifugaalpomp. Internetprijs €22- mag nu voor €12- leo rvs jet 4xcm120cameerwaaierige hydrofoorgroep. Hydrofoorgroep van leo pumps met roestvrijstalen .